63 000 nya, fasta jobb på ett år och bara 1 000 nya, tillfälliga jobb. Det är ett par siffror ur Statistiska Centralbyråns, SCB:s, statistik om läget på arbetsmarknaden i mars.

Fler får jobb. Ändå minskar arbetslösheten inte alls i samma takt. Det är samma mönster som i tidigare mätningar.

Mönstret beror på att befolkningen växer och fler söker jobb. Trots 66 000 nya jobb blir 414 000 arbetslösa eller åtta procent av arbetskraften över.

Siffran om de fasta jobben verkar sticka ut, men så är det inte. Det är ingen ”signifikant förändring”.

Det har inte hänt särskilt mycket under 2000-talet. Antalet tillfälligt anställda ökar visserligen, men bara i ungefär samma takt som det totala antalet jobb. Den stora ökningen ägde rum under krisåren på 90-talet.

2014 hade var sjätte anställd ett tillfälligt jobb. Det motsvarar nästan 700 000 människor.

Tillfälliga jobb är vanligast bland ungdomar under 25 år. Mer än hälften har tillfälliga jobb.

Men otrygga jobb är inte enbart ett ungdomsproblem. Mer än var femte anställd mellan 25 och 34 år hade ett tillfälligt jobb 2014. De tillfälliga jobben ökar framför allt i åldrarna över 25 år.

Två av tre tillfälligt anställda vill ha ett fast jobb. Mer än hälften av dem jobbar deltid, att jämföra med var femte fast anställd.

Var femte kvinna och var sjunde man har ett tillfälligt jobb. Av de utrikes födda har var fjärde ett tillfälligt jobb.

Hotell- och restaurangbranschen ligger i topp.  Fyra av tio anställda har tillfälliga jobb.

Den tryggaste formen av tillfällig anställning är vikariat. Det är den anställningsform som minskar snabbast. Timanställning ökar snabbast. Även behovsanställning ökar. Var sjätte tillfälligt anställd blir inkallad vid behov.

39 000 med visstid i minst fem år

39 000 visstidsanställda har arbetat hos samma arbetsgivare minst fem år. Det visar en SCB-enkät som gjordes på regeringens uppdrag under tre månader i höstas.

EU-kommissionen har kritiserat Sverige och uppmanar regeringen att stoppa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra.

Nästan tre av tio visstidsanställda har jobbat hos samma arbetsgivare i mer än två år.