Det blev ingen konflikt på Litus larm i Mariestad. Företaget har nu skrivit på kollektivavtalet.

På torsdag skulle strejk och blockad ha brutit ut på företaget Litus Larm, men så blir det inte. Elektrikerna har dragit tillbaka sitt varsel eftersom företaget igår undertecknade kollektivavtalet med facket.

– Det känns fint. Vi har gjort vad vi ska för våra medlemmar, säger Michael Benthin, ombudsman på Elektrikernas sektion 2 Göteborg.

Litus larm har sex anställda, varav fyra är medlemmar i facket. Att en så stor andel av de anställda är med i facket ökade trycket på arbetsgivaren, enligt Michael Benthin.

– De insåg konsekvenserna. En konflikt skulle ha kunnat kosta dem mycket.

Han säger att det är betydligt svårare att få till avtal på företag där facket bara har en enda medlem. I de fallen blir trycket på medlemmen ofta så starkt från arbetsgivaren att den väljer att lämna facket i stället för att kräva avtal.

– Om det går, ska vi göra som här och börjar med att rekrytera medlemmar så att de har stöd av varandra. Då blir de och varslet starkare.

Han tillägger att Medlingsinstitutet också gjort att bra jobb, och att det bidragit till att konflikten kunde avslutas innan den bröt ut. Att facket varslar om konflikt för att få till avtal hör inte till vanligheterna, men Michael Benthin tror att det kommer att bli vanligare, i alla fall i hans förbund och region.

– Det är effektivt. Har vi en medlem på ett företag så är det vårt uppdrag att teckna avtal med företaget, och då måste vi försöka göra det, säger han.