I amerikanska Careercasts jobbrankning av 200 yrken hamnar journalister i absoluta bottenskiktet. Det sämsta karriärvalet i USA 2015 är enligt undersökningen dagstidningsreporter.

Sliter du just nu ditt hår på jobbet? Många känner stress på arbetet och dessvärre ger det nästan aldrig resultat på lönekontot. Men värst är det för dagstidningsreportrar. Jobbsajten Careercast har rankat 200 yrken efter arbetsmiljöfaktorer, stress och inkomstmöjligheter.

Av 200 rankade jobb hamnar dagstidningsjournalist på plats 200. Förskolepersonal, timmerhuggare, slaktare och soldat anses vara trevligare jobb med bättre utvecklingspotential.

Det bästa jobbet i USA 2015 är enligt undersökningen aktuarie, följt av öronläkare och matematiker. I toppen hamnar även statistiker, IT-utvecklare och dietister.