– Vi ser tydliga ljusglimtar i utvecklingen i Europa, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter. Foto: Leif R Jansson

– Vi ser tydliga ljusglimtar i utvecklingen i Europa, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter. Foto: Leif R Jansson

Vändpunkten är nära efter flera år med låg tillväxt i den svenska ekonomin. Det tror LO-ekonomerna som räknar med betydligt starkare tillväxt framöver.

– Vi ser tydliga ljusglimtar i utvecklingen i Europa. Det som händer i Europa är oerhört viktigt för den svenska ekonomin eftersom det är vår främsta exportmarknad. När investeringarna börjar öka där, i ett läge med väldigt låga räntor och tydligt försvagad växelkurs, kan vår export ta fart, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Han tror också att den bättre utvecklingen i omvärlden kommer få de svenska hushållen att dra ner på sitt rekordhöga sparande. Något som bäddar för ökad inhemsk konsumtion. Den ökade efterfrågan både på hemmaplan och från omvärlden gör att LO-ekonomerna i sin prognos tror att tillväxten i år kommer att stiga till 3 procent. År 2016 räknar de fackliga ekonomerna med en tillväxt på hela 3,5 procent.

Den nya prognosen som presenterades under måndagen innebär en påtaglig upprevidering av tillväxtutsikterna jämfört med gruppens tidigare prognoser, som innehållit förutsägelser om en tillväxt i trakterna kring två procent. Men Lars Ernsäter betonar att arbetslösheten väntas sjunka mycket långsamt trots den höga tillväxten, för att nästa år uppgå till 7,6 procent.

– Arbetskraften fortsätter att växa snabbt, samtidigt som vi räknar med förbättrad produktivitet. Det gör att vi kan komma att få en mycket speciell situation med hög tillväxt och fortsatt hög arbetslöshet, säger Lars Ernsäter.

Arbetsmarknadsläget gör också att LO-ekonomerna även fortsättningsvis ser behov av finanspolitiska satsningar för att stimulera ekonomin. Den ekonomiska politik som regeringen presenterade i förra veckans vårbudget beskrivs som otillräcklig.

– Det finns stora behov av investeringar i välfärd, infrastruktur och bostäder. Men läget är bräckligt och arbetslösheten är hög. Det gör att vi inte tycker att satsningarna ska finansieras fullt ut nu, utan finanseringen bör skjutas upp till ett läge då den goda utvecklingen har hunnit säkras, säger Lars Ernsäter.