Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer ett café i Stockholm där en timanställd kvinna utsatts för sexuella trakasserier av sin chef. Unga kvinnor med osäker anställning är i en särskilt utsatt position, konstaterar DO.

Den 19 år gamla kvinnan blev utsatt för sexuella trakasserier av sin betydligt äldre chef som samtidigt är en av caféets två delägare efter ett par dagars anställning. Kvinnan har berättat hur chefen bland annat bad henne att sätta sig i hans knä och därefter pussade henne på nacke och kind.

Trots att hon visste att det som hände var fel och kände sig obehaglig till mods vågade hon inte säga ifrån. Men efter den händelsen vågade hon inte gå tillbaka till caféet.

– Unga kvinnor med osäker anställning är i en särskilt utsatt position. Rädslan att förlora sitt jobb gör att det kan vara svårt att säga ifrån, säger DO-juristen Anna Rosenmüller Nordlander.

Som Arbetet skrev nyligen finns det ett klart samband mellan otrygga anställningar och utsattheten för sexuella trakasserier i arbetslivet. Tillfälligt anställda LO-kvinnor löper dubbelt så stor risk att sextrakasseras som fastanställda, visar LO:s senaste jämställdhetsbarometer.

Tidsbegränsat anställda, varav många är unga kvinnor, löper överlag större risk att bli sexuellt trakasserade på jobbet än fast anställda på hela arbetsmarknaden, men utsattheten är störst inom de kvinnodominerade branscherna hotell och restaurang, vård och omsorg samt handel.