Mellan 2006 och 2011 försvann runt 450 000 jobb genom automatisering, främst inom industri, handel och administration. Men samtidigt tillkom många nya jobb, när behovet av till exempel jurister och dataexperter ökade.

En rapport som gjorts av tankesmedjan Reforminstitutet på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) visar att antalet dataspecialister ökade med 20 procent under de fem åren. De väntas vara mer än dubbelt så många som i dag om 20 år.

Men automatiseringen och digitaliseringen har även indirekt lett till nya arbetstillfällen. Tekniska lösningar öppnar för fler och nya produkter som ska säljas och servas. Samtidigt har samhället blivit mer komplext, vilket gynnar en yrkesgrupp som juristerna, som ökat 18 procent på fem år.

Detta tillsammans med ökad efterfrågan på grund av växande inkomster har ersatt tre fjärdedelar av jobben som försvunnit, skriver rapportförfattaren Stefan Fölster på DN Debatt.

Det faktum att sysselsättningsgraden ändå ökat i Sverige, trots glappet, tror Fölster beror på att skatt på arbete och företagande sänkts. Han efterlyser nu politiska reformer som motverkar automatiseringens avigsidor, till exempel en satsning på enkla digitala lösningar inom utbildning, sjukvård eller äldreomsorg. Sådana innovationer kan vara språngbräda för nya exportföretag, anser han.