Jonna-Sima-webbledare

Sedan fritidshemmen byggdes ut i Sverige på 1980-talet har barngrupperna gradvis vuxit. I dag går det nästan tre gånger så många barn per vuxen som för 30 år sedan. Häromveckan gick Skolverket ut och varnade för utvecklingen. Barngrupperna fortsätter öka samtidigt som personaltätheten minskar. Dessutom saknar hälften av personalen en pedagogisk högskoleutbildning. På privata fritidshem är andelen inte ens 30 procent.

I dag går nästan alla lågstadieelever på fritids. Skollagen säger att de ska erbjudas en meningsfull fritid i skarven mellan det att skolan tagit slut och föräldrarna har jobbat klart. Kanske fyller fritids en ännu viktigare funktion i dag när det rapporteras att barn spenderar allt mer tid framför dataskärmar.

För tre år sedan gav fackförbundet Kommunal ut rapporten Har någon sett Matilda?. I den presenterades en undersökning som visade konsekvenserna av de växande barngrupperna. Den mest alarmerande var att fritidshemmen har svårt att garantera barnens säkerhet.

Den här utvecklingen har kunnat ske i skuggan av debatten om de fallande skolresultaten. I själva verket hänger de ihop.

Men det finns ingen quick fix. Ska varje barns behov tillgodoses måste barngrupperna minska och personaltätheten samt utbildningsnivån öka.