Järnvägsunderhållet kan inte förstatligas. Trafikverket saknar helt enkelt kunskap för att ta över underhållet i egen regi i dag, konstaterar regeringens utredare.

Han föreslår att användandet av externa entreprenörer fortsätter.

Utredningen tillsattes efter krav från den dåvarande oppositionen under Alliansregeringen. Kravet var ökad kontroll från staten av järnvägsunderhållet. Nuvarande regering tillförde direktivet att Trafikverket ska ta det samlade ansvaret för utförande och uppföljning av underhållet.

Men det skulle inte fungera i dag, konstaterar utredaren Gunnar Alexandersson.

– Det finns ingenting som talar för att man skulle komma tillrätta med de problem som identifierats om Trafikverket skulle utföra hela eller delar av underhållet i egen regi, konstaterar han.

Infrastrukturminister Anna Johansson vill nu ha tid för att analysera beskedet.

– En del av detta var väntat, annat var litet överraskande. Nu behöver vi tid för att analysera detta och höra vad andra intressenter tycker innan vi återkommer med förslag, säger hon.

Huvudbeskedet från utredaren är att den ansvariga myndigheten, Trafikverket, i dag inte har tillräckligt kunskap för att kunna bedöma hur stort underhållsbehovet av svensk järnväg egentligen är.

Han konstaterar att ”bristerna i kunskapen om anläggningen gör det mycket svårt att fastställa behoven, prioritera mellan dem och omsätta dem i en plan för åtgärder”.

– Trafikverket har ett väldigt ett stort arbete att göra för att komma tillrätta med de bristerna som i dag föreligger. Det finns i dag inte något som man kalla en nationell underhållsplan. En sådan skulle kunna bidra till bättre underbyggda beslut, säger Gunnar Alexandersson.

Han föreslår också att Trafikverket blir bättre på att kontrollera entreprenörernas arbete.

– Det är svårt i dag att veta att pengarna går dit där de verkligen gör störst nytta. Det är svårt att bedöma det verkliga underhållsbehovet, säger Gunnar Alexandersson.

Svensk järnväg har under flera år haft återkommande problem med brister i underhåll och som följd kraftiga tågförseningar.

– Tågförseningarna har inte tenderat att minska utan legat kvar på en hög nivå. Säkerheten har inte försämrats i generell mening, men det finns vissa områden att bevaka, säger Gunnar Alexandersson.