Samtidigt som vårbudgeten enligt LO är bra för jobb,välfärd och jämlikhet, görs för lite för att sänka arbetslösheten.

Arbetslösheten vänder nu nedåt men det går för långsamt. Det är en bra vårändringsbudget men mer måste till för att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, säger LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

Nöjd är han med den fördelningspolitiska profilen och höjd a-kassa:

– Det är de grupper som missgynnats under de borgerliga åren som gynnas mest i vårändringsbudgeten, kvinnor och låginkomsttagare, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Samtidigt spår regeringen att arbetslösheten år 2019 landar på 6,4 procent. Det innebär att Sverige inte når målet om EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020

– För att regeringen ska lyckas med det måste de återkomma med fler verkningsfulla åtgärder, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO får stöd i det kravet från fackförbundet ST:

– Arbetslösheten är alldeles för hög och vår bedömning är att insatserna som görs inte är tillräckliga. Det behövs fler satsningar på att få ner arbetslösheten och satsningarna behöver vara mer långsiktiga, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST i ett pressmeddelande.