Martin Klepke webbledartopp

Förslagen i vårbudgeten är bra.

Men det behövs mer.

Totalt uppgår de nya satsningar som regeringen förslår till 8 miljarder kronor i år. Naturligtvis är det en ofantlig summa för vanliga dödliga. Men i budgetsammanhang är det småslantar.

Ändå ska effekten av Sveriges första rödgröna budget på åtta år inte underskattas. Speciellt inte för LO-anslutna.

Här finns förslaget att återställa den sänkta arbetsgivaravgiften för företag med anställda under 25 år.

I stället för att som Alliansen ge pengar till företag som redan har unga anställda vill den rödgröna regeringen satsa pengarna på att ge unga som inte har ett jobb en anställning.

Det är en självklar och bra satsning om vi ska få ned den höga ungdomsarbetslösheten.

Att fas 3 ersätts med sysselsättning till avtalsenlig lön är välkommet, även om det fortfarande är oklart i vilken takt fas 3 ska avskaffas.

Den nya inriktningen märks också i fördelningen över inkomstgrupper.

Den lägsta inkomstgruppen tjänar mest på regeringens förlag och övriga inkomstgrupper tjänar i fallande skala upp till den högsta inkomstgruppen.

Även skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster minskar genom regeringens förslag.

Det är långt ifrån vad vi har vant oss vid i de senaste åtta årens budgetar där högre inkomstgrupper gynnats och där skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster har ökat.

Regeringen satsar kraftigt på skolan, ökar bostadstillägget för pensionärer, höjer underhållsstödet och inte minst, regeringen höjer äntligen a-kassan till en människovärdig nivå för dem som bidrar till samhällets ekonomi men som plötsligt står utan anställning.

Men för att nå ned till EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020 behövs betydligt mer.

Den stora bostadsbristen och den svenska infrastrukturens sammanbrott är ett hot mot svensk ekonomi.

Att få en långsiktig förändring kräver ordentliga insatser, långt utöver vad dagens budget innehåller.

När övriga Europa, stukad av neddragningarnas förbannelse, nu långsamt börjar övergå till en mer expansiv ekonomisk politik kan inte Sverige vänta på att omvärlden ska börja handla mer svenska varor så att vi också kan rusta upp vårt land.

Offentliga investeringar skapar tillväxt och förutsättningar för att det privata näringslivet ska kunna öka sina investeringar och öka sin konkurrenskraft.

För att varaktigt få ned den svenska arbetslösheten krävs därför kraftigt ökade offentliga investeringar.