En svettas och en annan fryser. Temperaturen på kontoret är en ständig diskussionsfråga, men snart kanske alla kan bli nöjda med hjälp av elstolar och fotvärmare.

Bara fötterna och bålen har behaglig temperatur spelar det inte så stor roll hur varmt eller kallt det är i rummet, konstaterar forskare vid Berkeley universitetet i Kalifornien, USA. De har i ett forskningsprojekt tagit fram små fläktar och fotvärmare samt stolar med inbyggd elvärme och kyleffekt som användarna själva kan reglera. Forskarna kallar det personal comfort system (PCS), och hjälpmedlen ger inte bara nöjda medarbetare utan sparar också mycket energi.

En stor del av vår energiförbrukning används till uppvärmning av byggnader och om man med hjälp av det personliga komfortsystemet kan sänka temperaturen några grader på vintern och köra mindre luftkonditionering på sommaren finns stora vinster att göra både för ekonomin och miljön.

Forskarna har låtit studenter testa specialbyggda kontorsstolar med inbyggda värme- och kylsystem i lokaler där temperaturen varierat mellan 18 och 29 grader. 92 procent av studenterna uppgav att de kände sig bekväma både vid de högsta och i de lägsta temperaturerna tack vare stolen, uppger den norska forskningssajten forskning.no som berättar om studien.

De personliga värmesystemen skulle därmed kunna vara lösningen inte bara på kontorsgnäll utan också ett sätt att bidra till mindre energianvändning och klimatpåverkan. Nästa steg för forskarna är att se till så att produkterna kommer ut på marknaden.

– Nu är det svårt för arkitekter och ingenjörer att ta sådana klimatsystem i bruk eftersom produkterna ännu inte är tillgängliga. Därför försöker vi få tillverkare att börja producera högkvalitativa PCS-produkter. Vi tror att potentialen är enorm, säger Edward Arens, som leder Centrum för samhällsbyggnad vid UC Berkeley, till forskning.no.