1,8 miljoner kronor ska Hamrafjällets lift AB betala i företagsbot efter dödsolyckan 2012. Företaget har dömts för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och kroppsskada.

I februari 2012 omkom en pistör i en lavin i Tänndalen, och hans kollega skadades. De båda pistörerna hade åkt upp för att kontrollera lavinfaran vid en offpistbrant efter att liftanläggningen varit stängd på grund av dåligt väder. De beslutade att området skulle sprängas för att utlösa en hotande lavin, men hann sedan inte bort ifrån branten innan lavinen plötsligt kom.

De drogs båda med i lavinen. Den kvinnliga pistören, som var i 20-årsåldern, kunde grävas fram levande efter ungefär en kvart då hon lyckats larma om olyckan via radion. Hon skadade dock ett knä i olyckan när hon fastnade i en björk. Den manliga pistören i 40-årsåldern omkom i olyckan.

Tingsrätten konstaterar att pistörerna utförde ett riskfyllt arbete och att det borde ha funnits skriftliga rutiner både för själva arbetsuppgiften och för hur sökarbetet ska gå till efter en lavin. Pistörerna hade inte heller med sig några transceivers, ett slags nödsändare, som skulle ha förenklat räddningsarbetet och troligen lett till att de återfunnits snabbare.

Domstolen anser att Hamrafjällets lift AB inte gjort vad det borde för att förhindra olyckan och att företaget av oaktsamhet vållat mannens död. Företaget ska därför betala 1,8 miljoner kronor i företagsbot.