En miljard kronor mer ska användas för att öka bemanningen i äldreomsorgen under 2015. Från och med 2016 blir det två miljarder. Enligt Vänsterpartiet räcker det till 2 500 fler anställda i år, och 5 000 från och med nästa år.

– Det är självklart välkommet, säger Anna Werkelin-Ahlin, utredare vid Kommunal. Det finns ett stort glapp mellan förväntningarna på äldreomsorgen och våra medlemmars förutsättningar – ett glapp som personalen tvingas överbrygga genom pressade tidsscheman.

Fler anställda ger högre kvalitet, men också bättre arbetsmiljö, säger Anna Werkelin-Ahlin.

– Det är avgörande för att locka personal till äldreomsorgen, som har ett enormt behov av att rekrytera nya anställda framöver.

Men enligt Kommunal kan satsningen i vårbudgeten bara ses som ett första steg. Äldreomsorgen har nämligen dragits ner i många år, under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. 2001–2012 försvann var fjärde plats i äldreboenden, totalt över 30 000 platser.

– Visserligen får fler hemtjänst, men den ökningen har inte kompenserat för minskningen av boendeplatserna, säger Anna Werkelin-Ahlin.

Belastningen på de anställda i hemtjänsten har ökat kraftigt. En allt större del av de mest sjuka äldre bor nämligen kvar i sina egna hem. 2013 bodde 74 procent av de äldre i den här gruppen hemma, mot 67 procent år 2008, enligt Socialstyrelsen.

Och satsningen på äldreomsorgen i vårbudgeten är inte fullt så generös som regeringen och Vänsterpartiet beskrivit den. Den extra miljarden i år får regeringen ihop genom att dra in ett antal andra anslag på äldreområdet: pengar för investeringsstöd till äldreboenden, kontroll av verksamheten, en nationell demensplan och bättre mat. Bara 60 miljoner kronor är ett tillskott av nya pengar.

Också åren 2016–2018 betalas mer än halva satsningen på mer personal genom olika besparingar på äldreområdet.