magda1

Andra försöket. Sd stoppade Magdalena Anderssons första budget. Foto: PONTUS LUNDAHL

 

Regeringen satsar åtta miljarder på reformer i vårbudgeten.

De största satsningarna är en miljard till mer personal i äldreomsorgen, en knapp miljard till högre a-kassa, drygt 600 miljoner till vart och ett av tre områden: ett nytt kunskapslyft, bättre järnvägsunderhåll och vassare näringspolitik.

En halv miljard satsas på lägre arbetslöshet bland unga.

– Vi står inför stora utmaningar samtidigt som vi måste få bort de stora budgetunderskotten. Det tvingar fram väldigt hårda prioriteringar. Vi prioriterar jobb, stärkt konkurrenskraft, jämlik skola, bättre miljö, ökad välfärd och större trygghet , säger finansminister Magdalena Andersson.

Reformtakten ska skruvas upp. Nästa år blir det reformer för 20 miljarder kronor. Målet att Sverige ska ha lägsta arbetslöshet 2020 ligger fast, trots att regeringens egna prognoser pekar mot en arbetslöshet på 6,4 procent 2019.

För att nå målet krävs större satsningar.

– Det är uppenbart att vi behöver återkomma med ytterligare satsningar i kommande budgetar, konstaterar Magdalena Andersson.

Reformerna ska finansieras krona för krona. Det mesta av pengarna, 5,5 miljarder, kommer från höjda arbetsgivaravgifter för unga.

Regeringen satsar 2,5 miljarder på ökad välfärd och trygghet. Det är lika mycket som satsning på jobb och bättre konkurrenskraft.

Resultatet blir att fattiga får mer än rika, även om det förändringar på marginalen. Standarden höjs med knappt en procent för den fattigaste tiondelen av befolkningen. Den rikaste tiondelen hamnar på plus minus noll.

Höjd a-kassa hamnar i topp på omfördelningslistan. Underhållsstödet höjs med 300 kronor per barn och månad. Det gynnar framför allt ensamma mammor. Bostadstilläggen för pensionärer höjs med någon hundralapp för dem som har lägst pension.

200 miljoner går till kvinnors hälsa. Förlossningsvården ska bli bättre och mer jämlik över hela landet. Kvinnojourerna får 30 miljoner mer.

– Vi ökar tryggheten och lagar en del revor i välfärden. Det här påverkar människors vardag och bidrar till att hålla uppe den inhemska efterfrågan i en tid när efterfrågan annars ökar svagt, säger Magdalena Andersson.

Svårt nå EU:s lägsta arbetslöshet

• Arbetslösheten minskar långsamt till 75 procent i år och 6,4 procent 2019. Därmed blir det svårt att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.  I dag är Tyskland bäst i EU-klassen med en arbetslöshet på 4,8 procent. • Regeringen är optimistiskt om tillväxten än i höstas. BNP beräknas växa med 2,4 procent i år, 2,5 procent nästa år och 2,7 procent 2017. • Befolkningen beräknas öka med 676 000 personer mellan 2015 och 2020. Av dem är 420 000 utrikes födda.