– Det brister på många håll när det gäller tid och kunskap, säger ST:s ordförande Britta Lejon om hur ledarskapet fungerar i staten i dag. Foto: Henrik Montgomery

– Det brister på många håll när det gäller tid och kunskap, säger ST:s ordförande Britta Lejon om hur ledarskapet fungerar i staten i dag. Foto: Henrik Montgomery

Den fysiska arbetsmiljön är god, men för mycket att göra och för dåligt ledarskap stressar statsanställda, enligt fackförbundet ST:s arbetsmiljöundersökning som nu lämnats över till regeringen.

I ST:s arbetsmiljöundersökning har 1800 skyddsombud fått frågor om hur de ser på arbetsmiljön. De flesta, 70 procent anser att den fysiska arbetsmiljön är bra och på nio av tio arbetsplatser pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Bara 45 procent anser dock att den psykosociala arbetsmiljön är bra. För hög arbetsbelastning är en viktig orsak till att medarbetarna upplever stress, enligt rapporten.

Risken att utsättas för hot- och våld på jobbet är också relativt stor för statligt anställda. Nästan hälften av skyddsombuden säger att det förekommit på arbetsplatsen det senaste året.

Andra problem som skyddsombuden vittnar om är ständiga omorganisationer, otrygga anställningar och ett otydligt ledarskap.

– För att skapa en god arbetsmiljö krävs att ledarskapet får bättre förutsättningar att fungera. Det brister på många håll när det gäller tid och kunskap. Det behövs mer kunskap kring statens särskilda roll och förutsättningar och därför vill vi se en obligatorisk statstjänstemannautbildning, säger ST:s ordförande Britta Lejon i ett pressmeddelande.

¬ ST har lämnat över sin arbetsmiljörapport till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. I regeringens arbete med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi vill ST att staten föregår med gott exempel som arbetsgivare. Om det ska bli verklighet måste de statsanställdas förutsättningar och villkor förbättras, enligt facket som också listar en rad krav i rapporten.

Facket vill bland annat att meddelarfrihet ska gälla de anställda även i statliga bolag, att visstidsanställningarna ska minskas och att staten inte ska ta in bemanningsföretag för kärnuppgifter.