376 000 arbetslösa i mars, minus 17 000 på ett år. Av dem hade sex av tio, 220 000 arbetslösa, gått utan jobb i minst ett halvår. Det är en minskning med 7 000 på ett år.

Men slutstationen för långtidsarbetslösa, fas 3, fortsätter att växa – från 34 700 inskrivna i mars förra året till 36 300 i mars i år. Även antalet ungdomar i fas 3 ökade till drygt 600 i mars.

Hela jobb- och utvecklingsgarantin, det vill säga fas 1, 2 och 3, ligger stilla på 106 000 inskrivna deltagare.

Ungdomsarbetslösheten minskar snabbast. 74 000 ungdomar var arbetslösa i mars, minus 12 000 på ett år.

Kvinnorna kommer på andra plats. 165 000 arbetslösa i mars, minus 10 000 på ett år. För männen är noteringen 211 000 arbetslösa i mars, minus 6 000 på ett år.

På ett år har arbetslösheten minskar från 8,2 till 7,9 procent, men nu går minskningen långsammare.

Antalet subventionerade jobb ökade till 135 000 i mars, plus 3 000 på ett år. Nystartsjobben ökar snabbast. 45 000 hade nystartsjobb i mars. Så många som 4 500 var unga under 25 år, trots att det kravet för nystartsjobb är ett års arbetslöshet.

Arbetslösheten varierar rejält mellan olika delar av Sverige. Dalälven bildar en tydlig gräns. I Gävleborgs län, norr om Dalälven, är arbetslösheten mer än dubbelt så hög som i Uppsala län, söder om älven.

Inget tyder på att det kommer att förändras. Under det senaste året ökade arbetslösheten i Gävleborg samtidigt som arbetslösheten i Uppland minskade.

Arbetslösheten skiljer på folk och folk. 203 000 svenskfödda var arbetslösa i mars jämfört med 174 000 utrikesfödda.