Moderaterna rör sig mot mitten i frågan om vinster i välfärden. Partiet vill nu se ”ordning och reda i välfärden” och sanktioner mot företag som inte levererar hög kvalitet.

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé säger till Dagens Nyheter att Moderaterna har fokuserat alltför ensidigt på mångfalden inom välfärden, och talat för lite om kvaliteten. Moderaterna måste ta väljarnas oro för vanskötsel och oseriösa aktörer på större allvar.

– För oss handlar det om en förflyttning som innebär att vi ska ställa mer krav. Vi ska ha ökad insyn i verksamheterna och vara beredda att ta till sanktioner om kvaliteten inte är tillräckligt hög, säger Tomas Tobé till tidningen.

Regeringen har nyss tillsatt en utredning om hur skattepengar som går till vård, skola och omsorg ska få användas, med inriktningen att vinstintresset ska begränsas. Huvudregeln ska vara att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Moderaterna förbereder ett initiativ i riksdagen för att förändra utredningens inriktning. Genom kompletterande direktiv till utredaren Ilmar Reepalu vill Moderaterna förflytta fokus till hur kvaliteten ska kunna säkras, oavsett om välfärdstjänsterna utförs i privat eller offentlig regi.

För att skapa majoritet för dessa tilläggsdirektiv måste Moderaterna förmodligen få stöd av såväl övriga allianspartier som Sverigedemokraterna. Såväl regeringspartierna som Vänsterpartiet står bakom utredningens nuvarande direktiv.