Arbetsmiljöverket får 20 miljoner mer den 1 juli, ytterligare 35 miljoner nästa år och 40 miljoner 2017. Vårbudgeten innehåller också nio miljoner kronor mer till regionala skyddsombud från och med den 1 juli och ytterligare tio miljoner 2016.

Forskning om kvinnors arbetsmiljö får fem miljoner kronor i vårbudgeten. Satsningen ska pågå under hela mandatperioden. Nästa år anslås tio miljoner och under 2017 och 2018 blir det 20 miljoner om året.

Företagshälsovården får en blygsam satsning på en miljon från och med juli. Från och med nästa år ska anslaget ligga på tio miljoner kronor om året. Pengarna ska användas till företagshälosvårdens kompetensförsörjning.

– Det moderna arbetslivet ställer krav på nytänkande inom arbetsmiljöområdet. För en långsiktig positiv utveckling har vi tillsammans med arbetsmarknadens parter påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.