Statsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Jonas Ekströmer

Statsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Jonas Ekströmer

Regeringen satsar 226 miljoner på stärkt konkurrenskraft och ökad export i vårbudgeten. Mellan 2016 och 2018 ska anslagen ligga på minst 315 miljoner om året.

– Det är en stor satsning, men vi gör den redan nu. Det är högst ovanligt med extra satsningar på näringspolitik i en vårbudget, men vi har inte råd att tappa mer konkurrenskraft, säger statsminister Stefan Löfven.

Den största enskilda satsningen är 105 miljoner kronor till en exportoffensiv riktad mot tillväxtmarknader som Indien, Kina och Indonesien.

50 miljoner satsas på innovationer.

71 miljoner ska gå till att göra det lättare för små och medelstora företag att låna pengar. Efter finanskrisen 2008-2009 ströps tillgången på lån för mindre företag.

Det kan komma nya besked redan i sommar.  Hans Rydstad snabbutreder om staten kan skjuta till mer pengar till nya företag i tillväxtbranscher. Utredningen blir klar i juni.

– Då talar vi om flera miljarder, betonar näringsminister Mikael Damberg.

Riksrevisionen dömde ut statens sätt att använda tio miljarder om året i riskkapital i en rapport förra året. Pengarna satsas för sent. Mycket går bara till vissa branscher i vissa regioner.

Vårbudgetens 71 miljoner går till Almi. Av den summan går 20 miljoner till rådgivning till företagare med utländsk bakgrund. Tanken är att öka den svenska exporten till de stora invandringsländerna.

Produktiviteten i hela västvärlden har gått från att öka snabbt till att öka i snigelfart. Sverige har dessutom tappat jämfört med konkurrentländerna.

– Vi har gått från tredje plats 2006 till tionde plats nu. Vi har aldrig tidigare haft ett motsvarande ras i konkurrenskraft, förklarar Stefan Löfven.