När skatterabatten på unga försvinner kommer fyra av tio företag välja äldre och mer erfarna personer i stället, enligt Svenskt Näringsliv.

– Det här är en utprisning av vad vi behöver mest på arbetsmarknaden, säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.

På onsdag lägger regeringen fram sin vårbudget. Ett förslag är att slopa halveringen av arbetsgivaravgifterna för unga.

Enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland sina medlemsföretag svarar 39 procent av företagen att de därmed kommer att ge äldre och mer erfarna företräde vid anställningar.

I handeln och krognäringen är det närmare 50 procent som svarar så. 15 procent av dessa företag säger att de kommer att säga upp unga medarbetare som anställdes med den halverade arbetsgivaravgiften.

– Det här minskar konkurrenskraften för unga och oerfarna, säger Christer Ågren.

Men arbetsmarknadsforskare brukar säga att ungdomar generellt sett klarar sig bra, de behöver ingen skatterabatt.

– Jo, det är delvis rätt, men färre enklare jobb minskar den möjligheten, säger Ågren.

Statsminister Stefan Löfven (S) viftar bort farhågorna om att den slopade halveringen av arbetsgivaravgifterna för unga skulle driva upp arbetslösheten.

– Det är ju märkligt att när den förra regeringen tillträdde så hade vi 115 000 arbetslösa ungdomar. När de stämplade ut här i höstas så hade vi fler arbetslösa ungdomar. Varje år satsas det ungefär 18 miljarder kronor – varje år 18 miljarder kronor – och vi har ingen lägre ungdomsarbetslöshet.

Du tror inte att det här kommer att få några negativa effekter för anställning av unga?

– Bevisligen så har vi högre ungdomsarbetslöshet efter åratal av miljardsatsningar. Det har inte gett några nya jobb. Vi måste inse faktum en gång för alla, säger Stefan Löfven.

 

Så gjordes undersökningen

Internetundersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel med hjälp av Demoskop • 3 384 har svarat • Svarsfrekvens 46 procent • Tidsperiod: 17 mars–26 mars 2015 Källa: Svenskt Näringsliv