Den norska oljejätten Statoil planerar en ny stor neddragning där 2 400 jobb hotas. Det motsvarar nästan 11 procent av personalstyrkan.

Neddragningen berör ingenjörer, främst sådana som jobbar på oljeplattformar.

Nedskärningsförslaget läggs fram i maj, skriver tidningen Dagens Naeringsliv, men redan nu pågår en neddragning som berör 150 anställda som jobbar på oljeplattformar.

Statoil har minskat sina kostnader med omkring 4,9 miljarder norska kronor sedan 2013 genom en rad förbättringsprogram. Bara under det senaste året bolaget genomfört en kraftig neddragning som innebar att 1 950 jobb försvinner.

Bakgrunden till neddragningarna är det fallande oljepriset som satt press på Statoils lönsamhet.