Klicka på kartan för att se den i större format. Grafik: ARBETET

Klicka på kartan för att se den i större format. Grafik: ARBETET

Asylinvandring

Förra året kom det in 81 301 asylansökningar. 70 procent av de sökande är män och och pojkar. Förra året avgjordes 53 503 asylärenden, varav 31 220 beviljades och 9401 avslogs. I genomsnitt tar det 142 dagar att få sitt asylärende avgjort. Men efter det första avgörandet överklagar de flesta som får avslag.

De 10 länder där flest 2014 fick bifall för sin asylansökan:

Syrien 16 386
Eritrea 5 256
Statslös 4 324
Afghanistan 1 498
Somalia 1 161
Irak 438
Iran 372
Ryssland 226
Etiopien 148
Nigeria 86

Arbetskraftsinvandring

2014 beviljade Migrationsverket totalt 12 094 arbetstillstånd till medborgare utanför EU. De flesta tillstånd var för bärplockare och dataspecialister följt av systemvetare och restaurangpersonal.

De 10 länder där flest fick arbetstillstånd i Sverige 2014

Indien 3 193
Thailand 2 975
Kina 933
Syrien 688
Turkiet 394
Ukraina 370
USA 367
Iran 299
Ryssland 225
Irak 223

Anhöriginvandring

Förra året gav migrationsverket bifall till 43 820 ansökningar om anhöriginvandring.

De tio länder som flest anhöriga kom ifrån:

Syrien 5 874
Somalia 3 266
Statslös 3 086
Kina 2 521
Afghanistan 1 818
Thailand 1 579
Irak 1 566
Eritrea 1 409
USA 1 272
Iran 1 153

Källa: Migrationsverket

 

… och här är invandringen över tid

invandringutvandring

Global migration
2013 fanns det drygt 232 miljoner migranter – personer som flyttat till ett annat land och varit bosatta där minst ett år. Det utgör 3,2 procent av världens befolkning, enligt FN. Andelen migranter ökar, men mycket långsamt. Under 1960-talet utgjorde migranterna 2,5 procent av världens befolkning. Klimatförändringar tros leda till att allt fler tvingas migrera. Än så länge har det dock inte skett någon större klimatmigration.

Drivkrafter att byta land
• Krig och konflikter
• Få bättre inkomst eller arbete
• Flytta till familj och släkt
• Klimatförändringar och naturkatastrofer
• Kärlek

Sveriges flyktingmottagande
Sverige är det västland som tar emot flest flyktingar i förhållande till befolkningsstorleken: 7,8 flyktingar per 1 000 invånare. Motsvarande siffra för Norge och Danmark är 2,5, enligt FN-organet UNHCR.

EU-migranter
Enligt SCB invandrade 27 582 personer förra året till Sverige från andra EU-länder. Utöver det kom det ett okänt antal invånare från EU-länderna som stannade i tre månader eller mindre. EU har avsatt 2,5 miljarder euro för att hjälpa fattiga EU-migranter i unionen, varav 90 miljoner går till Sverige.

Döden i Medelhavet
Förra året drunknade minst 3 400 flyktingar i Medelhavet, uppger Internationella migrationsorganis­ationen (IOM). I år ser dödstalen ut att bli ännu högre. De tre första månaderna dog 486 migranter, samma siffra förra året var 46. Orsaken till ökningen är att Italien avvecklat sin räddningsoperation Mare Nostrum. I maj ska EU-kommissionen presentera ett förslag på en ny migrationspolitik för unionen.

Flyktingbåt utanför Libyens kust. Foto: Italienska marinen/TT

Flyktingbåt utanför Libyens kust. Foto: Italienska marinen/TT