Bra, medelmåttig eller dålig. Det finns minst tre olika svar på frågan om Sverige är bra eller dåligt på att få in migranter på arbetsmarknaden.

Ett sätt att se hur bra ett land lyckas är att jämföra hur många utrikesfödda som är sysselsatta. Bland OECD-länderna ligger Sverige i mitten. I gruppen utlandsfödda räknas 63 procent som sysselsatta. Det är en procentenhet lägre än OECD-genomsnittet.

Den som räknar så finner alltså att Sverige är medelmåttigt på att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Ett annat sätt att mäta är att jämföra sysselsättningen mellan inrikes och utrikes födda. Där ligger Sverige dåligt till. Gapet mellan grupperna är större än i andra jämförbara länder. Sysselsättningsgraden i Sverige, 79 procent, hör till de högsta i världen och med tanke på det borde vi sysselsätta fler utlandsfödda än and­ra OECD-länder. Sverige framstår plötsligt som dåligt på att få in migranter på arbetsmarknaden.

Men det går också att tänka på ett tredje sätt – och då framstår Sverige som ganska bra. Bland västländer är Sverige nämligen unikt.
– Vi tar emot betydligt fler flyktingar i förhållande till vår befolkning än vad andra gör. Dessutom gör vi tvärtom. Vi tar emot fler flyktingar medan andra länder tar emot fler arbetskraftsinvandrare, säger Thomas Niedomysl, kulturgeograf på Lunds universitet.

Invandringen skiljer sig mycket mellan olika länder. Malta säljer till exempel medborgarskap till andra länder. De som betalar tillräckligt bra kan få ett EU-pass och de har inga problem med försörjningen. I Kanada finns ett poängsystem som innebär att landet tar emot dem som passar in på arbetsmarknaden. Även Norge och Tyskland har en högre andel arbetskraftsinvandring än Sverige.

Fram till mitten av 1970-talet tog Sverige emot många arbetskraftsinvandrare. Sedan skedde ett skifte. Vi började ta emot allt fler flyktingar. Migranter från krigshärjade områden är svårare att få in på arbetsmarknaden. De som flyr har ofta lämnat landet hals över huvud och ofta har utbildningsnivån varit låg

Så var det med de eritreanska flyktingarna som började komma för ett par år sedan. I dag är det mest syriska flyktingar som kommer till Sverige. De har en högre utbildningsnivå och har troligen lättare att få jobb.

Återigen går det att säga att Sverige lyckats relativt bra med integrationen på arbetsmarknaden, med tanke på att flyktingmottagningen är större än i jämförbara länder.

Frågan om hur bra vi lyckats med integrationen kan alltså besvaras på tre sätt. Bra, medelmåttigt eller dåligt. Vilket perspektiv man väljer är upp till var och en. Det viktiga är att inse att svaret påverkar de politiska bedömningarna inför framtiden.

Fakta

Integration
”I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, till exempel invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till.”

Ur NE.se