Elektrikerförbundet stoppar arbetet på ett av landets största byggprojekt som omfattar stora delar av Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan runt Citygallerian i centrala Stockholm. Orsaken är att facket måste skydda sina medlemmar från att få i sig asbest.

Stora hål i väggarna och vidöppna fönster som används som transportled gör att den asbest som rivs ner från isoleringen i fasader och ventilationskanaler läcker in i husen där ett 15-tal elektriker står och jobbar.

– Skiten läcker rakt in i husen, och det kan vi inte acceptera, säger Elektrikernas regionala skyddsombud Daniel Ericsson som la ut skyddsstoppet tidigare i dag, fredag.

Han har inte hört någonting om huruvida arbetsgivarna tänker överklaga stoppet till Arbetsmiljöverket eller inte. Och han har inte heller fått veta vem som är huvudentreprenör på bygget som omfattar en rad fastigheter på flera adresser.

– Stoppet gäller i princip hela projektet som består av en lång rad entreprenader som går in i varandra. Vad som krävs är att hela arbetsmiljön måste planeras om så att ingen asbest läcker in i husen när asbestplattorna i fasader och ventilationskanaler rivs ner, förklarar Daniel Ericsson.

Elektrikerna har lagt ner arbetet men de andra yrkesgrupperna på bygget, minst ett hundratal personer, fortsätter att arbeta som om det inte fanns någon alls fara för asbestexponering. Här uppstår ett svårt moraliskt dilemma, förklarar Daniel Ericsson. Han vet att andra arbetarkollegor fortsätter att arbeta där, men han kan inte stoppa dem rent formellt.

– Elektrikerna lägger ner arbetet medan snickarna bredvid fortsätter som om ingenting har hänt. Det här är ett stort etiskt problem som vi måste göra något åt. Självklart har jag informerat Byggnads om stoppet, men det tar tid innan de kommer ut och lägger ett liknande stopp.

Som Arbetet skrivit tidigare slår Elektrikerna rekord i antalet skyddsombudsstopp. I fjol stoppade förbundets skyddsombud farligt arbete 35 gånger, bara i Stockholm. Elektrikerna i Stockholm ligger således bakom en femtedel av totalt 91 stopp som anmäldes till Arbetsmiljöverket från samtliga branscher i hela landet år 2014.