Från 1 april får runt 1,9 miljoner löntagare högre lön. Det är lönepåslagen för det tredje avtalsåret och ökningen är 575 kronor för den som tjänar 25 000 kronor i månaden.

Huvuddelen av LO:s medlemmar, 1,3 miljoner, får lönepåslag nu. Sammanlagt höjs lönen i 270 avtal varav 105 på LO-området. Under de tre avtalsåren är löneökningen 6,8 procent. Fördelningen över åren är lite olika, men de flesta får just nu en ökning som motsvarar 2,3 procent.

– Jag har inte hört något i frågan och det kan bero på att det fungerar bra lokalt, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Det är det tredje och sista avtalsåret som inleds nu och LO:s avtalssekreterare funderar mest av allt på nästa års avtalsrörelse, som på allvar drar i gång mot slutet av året.

Handels avtal innebär att anställda i butiker och på lager i genomsnitt får en ökning av sin lön med 580 kronor i månaden. Av det är var och en garanterad 348 kronor i månaden. Resten fördelas i lokala förhandlingar.

Kommunals pressavdelning meddelar att de lokala förhandlingarna pågår och att man ännu inte vet resultatet av dem.

För GS handlar det om nya löner för 40 000 personer på nio avtalsområden. De centrala löneökningarna är mellan 2,3 och 2,6 procent.

– Jag tror de centrala avtalen blir normerande. De senaste åren har det varit svårt att få ut något extra lokalt, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare hos GS.