Vd:n och företaget fälldes för dödsolyckan vid Klinga bergtäkt 2011. Företaget får böta 1,5 miljoner kronor.

Den 4 januari 2011 inträffade olyckan vid Klinga bergtäkt utanför Norrköping. En 62-årig anställd vid Befab Schakt AB arbetade ensam vid ett transportband som transporterade sten till ett mobilt krossverk. Mannen fastnade i transportbandet och klämdes till döds mellan bandet och krossverket.

Åklagaren ansåg att det fanns brister i företagets arbetsmiljöarbete och att dessa orsakat olyckan. Han åtalade därför både bolagets dåvarande vd och en enhetschef för att ha vållat mannens död. Dessutom yrkade åklagaren på att företaget skulle betala en företagsbot på två miljoner kronor.

Norrköpings tingsrätt som avgjort fallet håller med åklagaren om att det funnits brister i arbetsmiljöarbetet på företaget. Transportbandet saknade till exempel både skydd och nödstoppsanordning, och det borde ha upptäckts och åtgärdats om det funnits ett tillräckligt bra systematiskt arbetsmiljöarbete med riskinventering, enligt domstolen.

Tingsrätten dömer därför vd:n till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Enhetschefen frias dock, med motiveringen att han inte var ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Befab Schakt AB får också betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.