Det var diskriminering när en läkare i Skåne vägrade att undersöka en kvinna för att hon inte ville skaka hand med honom, anser Hässleholms tingsrätt och dömer läkarens bolag att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan hade remitterats för magsmärtor till specialistmottagningen och hade inget emot att undersökas av en manlig läkare. Av religiösa skäl valde hon dock att inte ta läkaren i hand, utan lade i stället handen mot sitt bröst och nickade som hälsning.

Läkaren talade om för kvinnan att han inte kunde acceptera beteendet och vägrade sedan att slutföra undersökningen. I kvinnans journal skrev rekommenderade han att hon skulle undersökas av en kvinnlig läkare, något som hon själv varken hade begärt eller ställt som krav.

Tingsrätten ser läkarens bemötande som diskriminering på grund av kvinnans religion.

– Det här visar att det är helt orimligt att neka en person vård på grund av att man av religiösa skäl väljer att hälsa utan att ta i hand, säger DO-juristen Anna Rosenmüller Nordlander som fört kvinnans talan i en kommentar till domen.

Ännu är det oklart om bolaget kommer att överklaga domen till hovrätten.

Det är inte första gången som tingsrätten fastlår att skaka hand inte är någon rättighet eller skyldighet. DO vann en liknande strid i Stockholms tingsrätt för fem år sedan. Den gången var det Arbetsförmedlingen som satt på de anklagades bänk sedan myndigheten dragit in ersättningen till en praktikant som vägrat ska hand med men den kvinnliga chefen på det företag som skulle erbjuda honom en praktikplats.

Arbetsförmedlingen ansåg att mannen genom sin vägran bidragit till att han gått miste om platsen och därmed inte längre var berättigad till ersättning. Också den gången tilldömdes mannen en diskrimineringsersättning på 60 000 kronor.