Martin Klepke webbledartopp

Höjda lägstalöner gör jobben bättre, inte att de försvinner.

Så skriver ekonomipristagaren Paul Krugman i en krönika i New York Times.

Krugman reagerar över att hamburgerkedjan McDonalds först efter omfattande protester höjde minimilönen för de anställda. Men bara till 1 dollar över lagstadgad lägstalön. Och bara för ­McDonalds egna restauranger, franchisetagarnas an­ställda är fortsatt underbetalda.

Krugman hänvisar till att delstater som har höjt sina minimilöner inte alls har sett jobben försvinna, vilket såväl i Sverige som i USA har varit arbetsgivarnas skrämselpropaganda.

Höjningarna har skett vid en rad tillfällen, helt oberoende av lägstalönerna i grannstaterna, och erfarenheten är tydlig, menar Krugman. Höjda lägstalöner gör inte att jobben försvinner.

Vi känner igen diskussionen från Sverige. Många arbetsgivare ser gärna låga löner men vill samtidigt att folk ska ha pengar att handla deras varor för.

Men för att en ekonomi ska fungera bäst för alla, såväl arbetsgivare som arbetstagare, gäller att alla arbetar för rimliga löner.

Vikten av rimliga lägstalöner kan därför inte nog poängteras.