Det ska bli säkrare på Sveriges byggarbetsplatser. Arbetsmiljöverket satsar under de kommande åren extra på att minska byggolyckorna.

Det är farligt att vara byggnadsarbetare. Branschen ligger ständigt med i toppen av statistiken över dödsolyckor och antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger betydligt högre än i andra branscher. I byggbranschen sker elva olyckor som leder till sjukfrånvaro per tusen anställda att jämföra med genomsnittliga sju.

För att minska olyckorna och ohälsan i byggsektorn startar nu Arbetsmiljöverket ett treårigt inspektionsprojekt. Under 2015 ska 1200 arbetsgivare i hela landet att inspekteras och myndigheten startar även en stor informationskampanj som informerar bland annat om regler som är kopplade till sanktionsavgifter, så som reglerna om fallskydd som trädde i kraft vid årsskiftet.

– Bygg har alltid varit en viktig sektor i inspektionsverksamheten, men de senaste årens utveckling med bland annat ett ökat bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt gör att vi vill satsa extra mycket för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna, säger Håkan Olsson, inspektionschef på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Inspektionerna ska till största del ske hos byggföretag med mindre än 50 anställda. Det handlar om företag som ofta är underentreprenörer i större byggprojekt. Även stora infrastrukturprojekt som väg- och tunnelbyggen kommer att inspekteras.

– Det har skett både dödsfall och olycksfall i större infrastrukturprojekt de senaste åren. Därför vill vi sätta fokus på arbetsmiljöfrågorna i de här projekten, säger Håkan Olsson.

Projektet i byggbranschen inleds i april i år och avslutas under 2017.