Posten i Finland brukar sedan tidigare leverera måltider till äldre personer. Men nu inleds försök där personen som levererar maten också hjälper till med andra vardagliga hemvårdstjänster, som städning av kylskåp eller att slänga sopor.

Försöket genomförs i ett halvår i Esbo tillsammans med Helsingfors Diakonissanstalts enhet Hoiva. Det ska vara en rätt utbildad person som utför Postens tjänster och behövs medicinsk hjälp ges den av vårdpersonal.

– Vardagshjälp och omsorg på en kvart eller en halvtimme är precis sådant som många åldringar saknar, säger Katri Auranne, rehabiliteringschef på Hoiva.