Annelie Nordström. Foto: annika Af Klercker

Annelie Nordström. Foto: Annika Af Klercker

Kommunals ordförande Annelie Nordström välkomnar Socialstyrelsens regler för bemanning på äldreboenden.

– Socialstyrelsen föreslår att de äldres behov ska vara utgångspunkt för bemanningen. Även om det är svårbedömt och svårkontrollerat så är det rätt, anser hon.

Regeringen lovar att satsa två miljarder extra om året på äldreomsorgen. Reglerna behövs ändå, tycker Annelie Nordström:

– Regler från en myndighet skapar stabilitet över längre tid. De flesta i äldreomsorgen är besjälade av sina jobb. Det är det som de blir sjuka av.

– De blir sjuka av skillnaden mellan den bemanning som är och den som borde vara. De blir sjuka av att se allt de ändå aldrig hinner göra.

För andra gången kommer Socialstyrelsen med föreskrifter om bemanning. Första gången var 2012. För dyrt, protesterade SKL, och reglerna trädde aldrig i kraft.

Annelie Nordström vänder på resonemanget.

– Det är för billigt nu. Och så reagerar SKL på att det blir dyrare.

Från början var utgångspunkten för Kommunals krav på bemanningsregler att förhindra vinster i privata företag på bemanningens bekostnad.  Nu tycker Annelie Nordström att ”just in time-bemanningen” har spritt sig till kommunerna.

– Delade turer har kommit tillbaka. Schemarader står tomma för att bemannas om och när det behövs. Det tyder på att det behövs ett regelverk för bemanning.

Däremot tror hon inte på minimiregler om bemanning.

– Man skulle vilja säga att det vara si och så många anställda på si och så många brukare, men behovet varierar. Det ser jag när jag ute på arbetsplatserna. Medlemmarna kan beskriva att de hade det ganska lugnt och kunde gå ut med de gamla för ett halvår sedan. Det förändrades när tre-fyra blev sämre och krävde mer tid.

Bättre bemanning är inte allt. Annelie Nordström understryker att det går att organisera arbetet bättre också.

– Hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall är ett exempel. Det handlar både om bemanning och hur man organiserar arbetet.