Martin Klepke webbledartopp

När den socialdemokratiskt beslutade Botniabanan blev klar följdes den av ingenting.

Samma utveckling har under Alliansens tid också skett inom järnvägsunderhållet. Det tidigare statliga löpande järnvägsunderhållet har i realiteten förbytts i ett privatiserat ingenting, vilket varje strandsatt resenär numera kan intyga.

Strandsatta resenärer är knappast en bristvara i Sverige.

Enligt dagens regeringsförslag ur den kommande budgeten ska underhållet äntligen öka. I år blir ökningen 620 miljoner kronor. Från 2016 är ökningen 1 240 miljoner kronor, vilket innebär 20 procent mer än Alliansens förslag. Det är både bra och nödvändigt.

Kostnaderna för att ha stillastående tåg och spruckna växlar överskrider med råge kostnaden för att åtgärda bristerna.

Samhällsekonomiskt är saken därmed klar. Förbättrat underhåll ger tydliga vinster.

Nu protesterar borgerliga politiker och pekar på att även Alliansregeringen trots allt ökade summan som gick till järnvägsunderhåll, om än måttligt.

MEN det viktiga är att när den borgerliga regeringen kastade in mer pengar till det järnvägsunderhåll de själva privatiserat gick en stor del av de nya pengarna faktiskt inte alls till underhåll utan till de privata utförarnas vinster.

Privatiseringen av järnvägsunderhållet liknar därmed privatiseringen av skoldriften. En stor del av de pengar vi skattevägen avsätter till skoldrift respektive järnvägsunderhåll försvinner i de privata utförarnas fickor.

Det finns ett bra sätt att råda bot på detta. Det är att återförstatliga järnvägsunderhållet.

Det skulle också sätta stopp för den mängd varsel mot banarbetare vi sett under senare år. Ett återförstatligande garanterar alltså både ett bättre underhåll och fler arbetstillfällen.

Svårigheten ligger i den stora mängd avtal som den tidigare Alliansregeringen fragmentiserade svenskt järnvägsunderhåll med. Dessa avtal löper på många år med olika uppdrag, villkor och uppsägningstider.

Symptomatiskt för borgerliga politikers ovilja att se problemen med dessa avtal och den uppstyckning av underhållet som Alliansregeringen skapade, är att kommentarerna kring dagens regeringsförslag främst kretsar kring att Trafikverket inte kontrollerar underhållet – inte att de privata utförarna inte utför underhållet.

Och på samma sätt som när det gäller skolan poängterar Stefan Löfven i dag också att kontrollen är oerhört viktig.

Och naturligtvis är kontrollen viktig. Men enskilt räcker det inte.

Två av de tre nödvändiga ingredienserna för ett bra järnvägsunderhåll fick vi besked om i dag, dels mer pengar till underhåll, dels bättre kontroll av underhåll.

Nu fattas bara ett återförstatligande.

 

Läs också: