Fler och fler blir sjukskrivna för psykisk ohälsa. Ökningen av sjukfallen var större förra året än tidigare, enligt Försäkringskassan.

Vid årsskiftet var 180 000 personer sjukskrivna i Sverige. Av dem hade 71 000 någon form av psykisk diagnos. Den psykiska ohälsan ökar snabbt, vilket Arbetet tidigare berättat om. På två år har antalet sjukfall med psykiska diagnoser ökat med 48 procent.

40 procent av alla sjukfall beror på psykiska diagnoser. Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion, som står för 14 procent av alla sjukfall.

Utvecklingen är oroande men inte överraskande, enligt Sten Gellerstedt, arbetsmiljöutredare på LO.

stengellerstedt– Hela arbetslivet upplagt så att vi har socialt ömtåliga organisationer. Vi har 24-timmarssamhället som gör att fler jobbar på udda tider och att ensamarbetet ökar. Vi har också enormt slimmade organisationer med högt tempo. Det här gör människor sjuka, säger han.

Han tillägger att de otrygga visstidsanställningarna också skapar stress, och att många arbetsuppgifter blivit mer påfrestande än tidigare eftersom det inte längre finns något stöd runt arbetstagarna i slimmade organisationer.

– I många yrken, framför allt när man jobbar med människor, går man in och jobbar även om man är sjuk, för att inte kollegor och till exempel vårdtagare ska drabbas. Det här sliter och skapar en känsla av otillräcklighet som påverkar hälsan.

Den negativa trenden med ökande psykisk ohälsa har pågått i flera år. Sten Gellerstedt hoppas nu att den snart kan bromsas upp om Arbetsmiljöverket beslutar om bindande föreskrifter för social och organisatorisk arbetsmiljö.

Ett förslag har varit ute på remiss, vilket Arbetet tidigare berättat om, och Arbetsmiljöverket ska nu fatta beslut om föreskrifterna. Det var tänkt att beslutet skulle komma i vår, men det har skjutits upp till september för att myndigheten behöver mer tid för att bearbeta remissvaren.

– De nya föreskrifterna reder upp och strukturerar hur man ska jobba för att förebygga psykisk ohälsa. De fyller också en viktig funktion i att avdramatisera den psykiska ohälsan. Med föreskrifterna blir det okej att prata om påfrestande arbete och lyfta fram problem tidigare, säger Sten Gellerstedt.

 

Läs också: