Kommunals kritik mot den allmänna visstiden består, och på servicecentren i Malmö och i Sundsvall har det bara handlat om ett tillfälligt behov av personal.

Det förklarar Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande, med anledning av att Arbetet berättat om att Kommunal visstidsanställt mer än 30 personer.

– Jag kan förstå att det verkar konstigt att vi själva visstidsanställer samtidigt som vi kritiserar anställningsformen. Men om vi förklarar tror jag de allra flesta förstår oss, säger han.

Per Holmström säger att fackets kritik riktar in sig på att arbetsgivare kan använda allmänn visstid för den löpande och reguljära verksamheten. Och använda anställningsformen som ett sätt att slippa anställa folk på fasta jobb.

I Malmö och Sundsvall handlar det enligt Per Holmström om att Kommunal skulle genomföra ett tillfälligt jobb – att byta IT-system. Per Holmström säger att alternativet skulle varit att tillsvidareanställa dem som jobbade med införandet av IT-systemet och sedan säga upp dem när det nya systemet var på plats.

Per Holmström säger också att jobbet krånglade och därför förlängdes visstidsanställningarna två gånger. Arbetet har dock kunnat berätta att två personer fått sina visstidsanställningar förlängda tre och fyra gånger.

– Det känner jag inte till och kan inte svara på. Det kan vara så att de blandar ihop att visstidsanställningarnas följts av vikariat, säger Kommunals förste vice ordförande.

Han försäkrar att Kommunal alltid gör upp med facket om anställningar och att de som ska arbeta med kontinuerlig verksamhet alltid anställs på tillsvidaretjänster.

Läs också: