Evelin Schulz blev uppsagd på grund av ­arbetsbrist, hävdar arbetsgivaren. Foto: Fredrik Sandberg

Evelin Schulz blev uppsagd på grund av ­arbetsbrist, hävdar arbetsgivaren. Foto: Fredrik Sandberg

 

Burger King i Eskilstuna gav en provkarta på brott mot kollektivavtal och lagar då de sa upp Evelin Schulz. De hotade henne då hon sjukskrev sig och avskedade henne på felaktiga grunder.

Arbetsgivaren avböjer dock att svara på Arbetets frågor.

– Jag har inga kommentarer, säger Nihad Demirci som äger Burger King-restaurangen i Eskilstuna.

Burger King gjorde flera misstag då de via sms hotade att säga upp Evelin Schulz efter att hon sjukskrivit sig. Snabbmatskedjan messade sedan att hon inte längre hade något jobb.

Hotell och Restaurangs (HRF) avdelning i Mälardalen ska träffa arbetsgivaren i dag, onsdag. Facket överväger att stämma Burger King för brott mot medbestämmandelagen (MBL).

I MBL-paragraf 11 står det att om inte arbetsgivaren kallar till förhandling vid betydande förändringar, som uppsägningar, kan facket kräva skadestånd. Summorna kan variera, från 5 000 till 150 000 kronor.

Nu blev dock inte Evelin uppsagd utan avskedad, vilket också skett på felaktiga grunder. Ett avskedande är något helt annat än en uppsägning.

Företag kan göra uppsägningar om det börjar gå dåligt eller de av andra skäl måste göra sig av med personal. Vid uppsägningar måste företag förhandla eller följa turordningslistor.

Ett avskedande är något annat. De drabbar enskilda personer. Lagen säger att en arbetsgivare måste motivera ett avsked med att personen antingen misskött sitt jobb eller att det görs av personliga skäl, det vill säga att den anställda gjort något dumt.

I avskedet, som Arbetet tagit del av, motiverar Burger King avskedet i stället med ”arbetsbrist”.

– Man får inte avskeda någon med motiveringen arbetsbrist. Det räcker inte, säger Eva-Lotta Ramberg, förbundsjurist på HRF.

Evelin är inte med i facket, men privatpersoner kan driva fall som dessa i vanlig domstol. Man får då själv bekosta eventuella juristkostnader.

I det här fallet sades Evelin upp via sms. Det bryter mot lagen om anställningsskydd, som tydligt anger att arbetsgivare ska göra uppsägningen skriftligen.

Enligt HRF blir det allt vanligare att restauranger säger upp via sms.

 

Läs också: