Regeringen återkommer med flera av de välfärdssatsningar som röstades ned i budgetpropositionen i höstas. Bland annat ska äldreomsorgen få en miljard kronor mer redan i år.

Satsningarna har förhandlats fram mellan regeringen och Vänsterpartiet. V:s ekonomiska talesperson Ulla Andersson hävdar att de inte skulle bli av utan V.

– Vi är väldigt glada över att regeringen valt att lyssna på oss. Det här är reformer som börjar bygga välfärden.

Äldreomsorgen får en miljard kronor mer i år och två miljarder kronor 2016. De ökade resurserna väntas täcka kostnaderna för cirka 2 500 fler anställda 2015 och 5 000 fler anställda för 2016.

Tilläggsbudgeten innehåller också 200 miljoner kronor mer till förlossningsvården för 2015. Satsningen höjs till 400 miljoner 2016.

Känt sedan tidigare är att regeringen vill höja underhållsstödet med 300 kronor per barn och månad från första september. Det är en satsning som kostar staten 207 miljoner kronor 2015 och 624 miljoner kronor 2016.

Ett förslag om gratis medicin för alla barn kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2016 och träda i kraft efter årsskiftet. Förslaget innebär gratis medicin för alla under 18 år och beräknas kosta 400 miljoner kronor. Även förslaget om glasögonbidrag till alla barn gäller från första januari 2016.

Försvaret kan dock inte räkna med ytterligare höjda anslag redan i år, utöver de som fanns i Alliansens budget som riksdagen antog i december

– Däremot så diskuteras nu en inriktningsproposition för 2016 och de kommande fem åren och här har regeringen varit tydlig med att vi ser ett behov av att skjuta till mer medel till försvaret, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Finansministern uppger också att regeringen kommer att föreslå att de utgiftstak som riksdagen lagt fast för i år höjs för att kostnaden för regeringens reformer ska rymmas.

– Vi regerar inte på Alliansens utgiftstak. De har andra ambitioner för välfärden än vad vi har, säger Andersson.

Utgiftstaken ingår i det finanspolitiska ramverket som syftar till att skapa stabila offentliga finanser. Där ingår också överskottsmålet som regeringen vill ändra till ett balansmål. Allianspartierna har krävt eventuella förändringar av det finanspolitiska ramverket ska diskuteras i en parlamentarisk kommitté.

Andersson stänger inte dörren för det kravet, men menar att just överskottsmålet inte behöver tas upp i en kommitté eftersom det inte kräver en lagändring. På frågan om hon kan tänka sig att ändra på flera andra delar av det finanspolitiska ramverket svarar hon:

– Vi kan inte ha rock’n roll och tjolahoppsan.

 

Mer till välfärden

• 1 miljard mer i år till äldreomsorgen. 2 miljarder från nästa år. • 200 miljoner till förlossningsvården i år. 400 miljoner från nästa år. • 25 miljoner till kvinnojourer i år. 100 miljoner från nästa år. • 400 miljoner till gratis medicin för barn från 2016. • 207 miljoner i höjt underhållsstöd i år. 624 miljoner nästa år. • 120 miljoner i glasögonbidrag till barn 2016.