Socialsekreterarens självmord kan bli ett fall för Högsta domstolen. Riksåklagaren har överklagat hovrättsdomen som friade mannens två chefer från ansvar.

Först fälldes de. Sedan friades de. Nu kan det bli en ny rättslig prövning av frågan om vilket ansvar de två cheferna i Krokoms kommun hade för att en anställd tog sitt liv när han varslats om avsked efter att ha blivit mobbad på jobbet. Riksåklagaren har överklagat hovrättens friande dom, och vill nu att Högsta domstolen prövar fallet.

My Hedström, byråchef hos Riksåklagaren och den som skrivit överklagan, säger till tidningen Arbetsliv att intresset för en vägledande dom är stor.

– Det som är prejudikatintressant är var gränserna går när det gäller ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att det prövas, även för framtida handläggning i den här typen av mål. Att arbetstagare känner sig utsatta för mobbning är en företeelse som ökar, både i Sverige och i andra EU-länder, säger hon.

Riksåklagaren anser att de två cheferna inte gjort vad de är skyldiga att göra för att förhindra att anställd blir sjuka eller dör på jobbet. De har känt till att mannen mått dåligt, men inte agerat. Om de gjort vad de borde hade mannens självmord kunnat förhindras, enligt åklagaren.

Riksåklagaren yrkar på att cheferna i första hand ska dömas för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och i andra hand för arbetsmiljöbrott genom vållande till sjukdom. I båda fallen ska brotten i första hand bedömas som grova, men om cheferna fälls för vållande till annans död kan det också handla om ett brott av normalgraden, enligt åklagaren som yrkar på att cheferna ska dömas till villkorlig dom och böter.

Högsta domstolen ska nu avgöra om fallet ska prövas igen. Ett sådant beslut kan ta upp till ett halvår.