OBS Läs här hur det ser ut för 2019 (Nedan är info för 2018)!

Byggnads Byggavtalet

Enligt Byggavtalet ska ingen vara schemalagd på helger. Under påskveckan, där långfredag är röd dag, är arbetstidsmåttet 32 timmar. Om du har jobbat 32 timmar och ändå tvingas arbeta utgår 100 procents övertidsersättning långfredag till och med annandag påsk.

GS Träindustriavtalet

Från skärtorsdagen 17.00 till och med lördag 31 mars:
185 kronor per timme. Blir det dessutom övertid utgår ytterligare 47,20 kronor.

Då avtalshöjningarna i Träindustriavtalet förändras den 1 april 2018 ökar ersättningen till tisdag morgon kl. 06.00 till 188, 70 kr/tim extra, samt ytterliggare 48,15 kr/tim om det är övertidsarbete

Handels Detaljhandelsavtalet

Inget särskilt för påsken, utan vanlig ob:
Skärtorsdagen: 50 procent (på utgående fast lön plus personliga tillägg) mellan 18.15 och 20.00. Och 70 procent från 20.00
Långfredagen: 100 procent
Påskafton: Efter 12.00 100 procent
Söndag och annandag påsk: 100 procent

Hotell- och restaurangfacket/Visita Riksavtalet

Skärtorsdagen: 21,88 kronor per timme på skärtorsdagen från klockan 20.00 till 24.00
Långfredagen: 21,88 kronor samtliga timmar.
Påskafton: 21,88 kronor från klockan 16.00, därefter gäller ob-ersättning varje timme fram till och med annandag påsk.
Samtliga nätter mellan 01.00 och 06.00 är det ytterligare 19,27 kronor per timme (gäller inte hotellreceptionister som i huvudsak jobbar natt)

Varje påbörjad halvtimme räknas som full halvtimme.

IF Metall, Teknikavtalet:

Före 1 april 2018:
25:15 kr per timme kl 16.30-22.30
32:00 kr per timme efter kl 22.30
Extra ersättning under påsk: 159:56 kr per timme

Från och med 1 april 2018:
25:63 kr per timme 16.30-22.30
32:61 kr per timme efter kl 22.30
Extra ersättning under påsk: 162:75 per timme

Livs, bageribranschen:

Långfredagen, påskdagen och annandag påsk: 186,79 kronor per timme. Påskafton: 126,98 kronor per timme

Pappers/Industriarbetsgivarna:

Från skärtorsdag 17.00 till långfredag 06.00: Månadslön/270. Långfredag 06.00 till och med tisdag 06.00 månadslönen/80.

Polisförbundet ASA/Polis:

Skärtorsdagen 22.00 till och med tisdag morgon 06.00:
60 kronor per timme.

Seko, Telekomavtalet:

Från skärtorsdag 19.00 till och med tisdag morgon 07.00:
101,34 kronor per timme.

Seko, Spåravtalet:

Från skärtorsdag 19.00 fram till klockan 07.00 tisdagen efter påsk: 99:12 kronor per timme

Transport, Transportavtalet:

Tillsvidareanställd som måste gå ut och jobba på långfredag, påskafton, annandagpåsk har, förutom månadslön, timlön, övertid, helg OB och premiekomp sammantaget blir det ca 290 kr extra i timmen till den 1 april 2018.

Ex på timlön 148,77 tim

Övertid 50% av timlön

OB-helg 61,97 tim

Premiekomp 5 kr tim

Transport, Bevaknings- och säkerhetsavtalet:

Från skärtorsdag klockan 18.00 till tisdagen efter påsk klockan 06.00: 62,77 kronor per timme. Väktarnas veckoarbetstid är förkortad med hänsyn till att de alltid arbetar helger.

Vårdförbundet, huvudavtal med SKL (2017 års siffror):

Skärtorsdagen: 101,50 kronor per timme 18.00-22.00

121,80 kronor per timme 22.00-24.00

Långfredagen: 121,80 kronor per timme 24.00-06.00

101,50 kronor per timme 06.00-24.00

Påskafton: 101,50 kronor per timme 24.00-22.00

121,80 kronor per timme 22.00-24.00

Påskdagen: 121,80 kronor per timme 24.00-06.00

101,50 kronor per timme 06.00-22.00

121,80 kronor per timme 22.00-24.00

Annandag påsk: 121,80 kronor per timme 24.00-06.00

101,50 kronor per timme 06.00-24.00

Tisdag: 101,50 kronor per timme 24.00-07.00

Röda dagar i påsk: Långfredagen, påskdagen (söndag) samma annandag påsk (måndag)