Sverige behöver inte ändra sin lagstiftning om uthyrning av arbetskraft. EU-domstolen har fattat ett beslut, som delvis går emot arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Facket gläds åt domen.

robertsjunnebo– Det är ett välkommet avgörande. Det visar att Sveriges regering gjort en korrekt bedömning. Utslaget är som vi ville och det säger att regelverket i Sverige är ok, säger Robert Sjunnebo, jurist hos LO.

EU har beslutat om Bemanningsdirektivet. Det införlivades i svensk lagstiftning genom uthyrningslagen. Mot den svenska lagen invände arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen, som anmälde regeringen till EU-kommissionen.

Arbetsgivarna saknade skrivningar om att hinder mot uthyrning inte får vara omotiverade. Bemanningsföretagen ville också att det i lagen ska finnas regler om hur hinder mot uthyrning av arbetskraft ska prövas – i exempelvis domstol.

Så beslutade inte EU-domstolen, utan den slog fast att enskilda – i det här fallet Bemanningsföretagen – inte har rätt att ifrågasätta hur bemanningsdirektivet införlivats i ett lands lag. Det är bara berörd myndighet som får göra det. Domstolen lyssnade alltså inte på Bemanningsföretagens invändningar.

henrikbackstrom– Domen betyder att Sverige inte behöver skriva något mer i uthyrningslagen, säger Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen.

Däremot tycker han att det är bra att EU-domstolen säger att ett land är skyldigt att se till att det inte finns några omotiverade hinder för uthyrning av arbetskraft och att det ska ske kontinuerligt. Dessutom tycker Henrik Bäckström att domstolens utslag är bättre än generaladvokatens uttalande, där det bland annat framgår att det är i sin ordning att i ett kollektivavtal förbjuda inhyrning för ett permanent arbetskraftsbehov.

Arbetsgivarnas Henrik Bäckström tycker också att domstolen är otydlig när den säger att det är berörd myndighet som ska ha koll på om det finns omotiverade hinder. Vad är det? frågar sig Henrik Bäckström – riksdagen, Konkurrensverket eller något annat?

LO:s Robert Sjunnebo tycker inte det finns någon oklarhet. För honom är det självklart att det är riksdagen som ska sköta kontrollen.

– Uppenbarligen tillåter EU-rätten betydligt större begränsningar än vad vi har i Sverige. Det är möjligt att begränsa uthyrningen både i lag och i avtal, säger Robert Sjunnebo.