Handels varslar om strejk på tre butiker i kosmetikkedjan Rituals för att förmå företaget att gå med på kollektivavtal.

Det skriver tidningen Handelsnytt. Strejken börjar den 10 april på butikerna i Uppsala, Lund och Malmö. Det är tolv anställda som går ut i konflikt om företaget inte tecknat avtal innan dess.

En av de anställda berättar i Handelsnytt berättar att lönerna är låga och att de inte är garanterade någon lönehöjning. De anställda är inte heller försäkrade.

Rituals Cosmetics kommer från Holland. Företaget finns på drygt 20 platser i Sverige och har totalt 80 anställda.