Oacceptabelt. Så beter man sig inte. Ett brott mot hur man behandlar sin personal. Hotell- och restaurangfacket (HRF) reagerar starkt på hur Burger King agerade då Evelin Schulz, som Arbetet skrivit om, sades upp.

Ackholt– Vad Burger King gjort i Eskilstuna är helt oacceptabelt, säger Malin Ackholt, avtalssekreterare på HRF.

Fackförbundet uppger att de stött på flera liknande fall då personal sagts upp via sms.

– Vi har haft liknade fall på Max och McDonald’s och andra snabbmatskedjor. Det är skrämmande. Det är stora arbetsgivare och de borde ha bättre kontroll på sin verksamhet. Det bryter mot god sed om hur man behandlar personal och hanterar personalfrågor, säger Malin Ackholt.

Hon önskar att fler gör som Evelin Schulz och går ut och berättar om vad de varit med om.

I restaurangbranschen har det blivit allt vanligare att anställa personal till en låg sysselsättningsgrad. I avtalet kan det exempelvis stå att du har jobb endast sex timmar i veckan. Detta trots att restaurangerna har ett större behov av arbetskraft.

I vissa fall kan det vara bra för den som jobbar, exempelvis för den som studerar och vill jobba extra på helgerna. Många gånger vill dock de som jobbar ha fler timmar och för dem är den låga sysselsättningsgraden ett problem.

 

Läs också: