DO stämmer en kommun i Kronoberg sedan en skola misslyckats med att stoppa upprepade trakasserier av en svart elev med anspelning på hennes hudfärg.

Andra elever har gång på gång utsatt flickan för trakasserier kopplade till hennes hudfärg, enligt DO. Skolan har hållit samtal med inblandade elever och deras vårdnadshavare sedan flickan och hennes mamma talat med personalen om trakasserierna.

Men någon egentlig utredning gjordes inte och kränkningarna fortsatte. Om inte samtal hjälper är det skolans skyldighet att vidta kraftfullare åtgärder, konstaterar DO och stämmer kommunen som är skolans huvudman.

Skolans passivitet innebär enligt DO att man har brutit mot sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen.