Martin Klepke webbledartopp

Tänk vad man kan bevisa med ofullständig statistik!

Tjänsteföretagarna Almega och rutförmedlingsföretaget Offerta.se gör ett tappert försök att fördunkla vår syn i en debattartikel i dagens Metro.

De hänvisar till en egen ny undersökning och skriver att åtta av tio köpare av ruttjänster är nöjda. Dessutom skulle tre av tio köpa fler ruttjänster om skattebidraget skulle omfatta också andra tjänster, påstår de.

Men något underlag för dessa slutsatser finns över huvud taget inte i den undersökning de hänvisar till.

Undersökningen har gått till så att Offerta.se har skickat ut en webbenkät till 19 107 köpare av ruttjänster.

Redan där finns en bias. Man borde ju kunna förmoda att de som köper ruttjänster också vill ha ruttjänster.

Trots det har bara 1 633 svarat på enkäten. All tillförlitlighet har flugit sin kos i denna låga svarsfrekvens och resultatet blir därmed ett fullständigt lustmord på all vetenskap, struktur och statistisk säkerhet.

Lägg märke till att av dem som svarat är faktiskt 20 procent inte nöjda, vilket är en förvånansvärt hög siffra.

Det enda som Almegas och Offertas undersökning visar är att 1 av 13 tillfrågade uppger att de är nöjda och att 1 av 39 skulle köpa fler ruttjänster om det omfattade andra områden.

Allt annat är spekulationer.

Att Rut är ett mycket trögt och overksamt sätt att skapa nya jobb visste vi redan.

Att det dessutom är ett dyrt och orättvist system visste vi också.

Almegas och Offertas undersökning kan möjligtvis indikera att en förvånansvärt hög andel av rutköparna av någon anledning dessutom inte uppskattar tjänsten nämnvärt.

Men mest av allt visar den att rutköpare inte har någon lust att svara på enkäter.