Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet. Elektrikernas ordförande Jonas Wallin är sjukskriven. En lång tid av extremt hög arbetsbelastning har lett fram till sjukdomen, enligt förbundet.

I fredags meddelade Elektrikerförbundet att dess ordförande Jonas Wallin blivit sjukskriven. Att arbetsbelastningen varit för hög och att han i egenskap av ordförande hanterat många ansvarstyngda frågor ledde fram till sjukskrivningen, uppger förbundet.

Att arbetssituationen för ordföranden varit ansträngd var känt sedan tidigare. Jonas Wallin hade tillsammans med förbundsledningen försök minska arbetsbördan genom att omfördela arbetsuppgifter, men åtgärderna räckte inte. Jonas Wallin är nu sjukskriven tills vidare. Förbundets förste vice ordförande Per-Håkan Waern går in och tar över ledarrollen samtidigt som en del arbetsuppgifter läggs på andra personer i förbundsledningen.

Per-Håkan Waern säger till tidningen Elektrikern att förbundet nu måste hitta nya arbetssätt för att undvika att något liknande händer i framtiden, och för att se till så att Jonas Wallin kan komma tillbaka på ett så bra sätt som möjligt.

– Det är ett systemfel i organisationen. Vi har inte samma resurser som de stora fackförbunden och det läggs mycket ansvar på individnivå. Det har varit en extremt hög arbetsbelastning under lång tid.

– Vi ska försöka hitta ett arbetssätt där vi som kollektiv kan fungera och stötta varandra när han kommer tillbaka i arbete, säger Per-Håkan Waern till Elektrikern.