Martin Klepke webbledartopp

Att regeringen i dag bestämt att avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga är mycket välkommet.

Som en rad utvärderingar och kartläggningar visat finns ingen verklighet bakom hamburgerföretagens ständiga ramaskri över att det kommer att öka arbetslösheten.

Nedsättningens inverkan på ungas arbetslöshet har varit ytterst marginell och denna lilla effekt har snabbt ätits upp av utslagning av arbetstillfällen i andra sektorer.

Den enda klara verkan av nedsättningen är att den kraftigt har ökat vinsterna för Max och andra kedjors ägarfamiljer vilket naturligtvis gör att ilskan över att bli fråntagen lättförtjänta vinstökningar får ägarfamiljerna att gå i taket.

Förhoppningsvis kan de 5,5 miljarder kronor som frigörs nu användas till att skapa jobb för unga även i verkligheten och inte bara på pappret.

Regeringen befriar oss också från det grovt orättvisa läxrut även om den inte föreslår någon ytterligare ändring av det i övrigt grovt problematiska rutbidraget.

Problematisk är också förslaget om höjd bensinskatt med 44 öre per liter och höjd dieselskatt med 48 öre per liter, vilket aviserats för 2016.

Visserligen har bensinen blivit omkring två kronor billigare i takt med att oljepriserna har fallit, men prisutvecklingen är osäker och balansgången mellan miljöhänsyn, behovet av fortsatt stark svensk konkurrenskraft och rättvisa är inte enkel.

Det är därför bra att skattehöjningen undantas för jord- och skogsbruk i sin helhet, men det är långt ifrån tillräckligt.

Grundläggande är en helt ny syn på miljöpolitiken.

Det är främst orimligt att skattehöjningen också kommer att gälla fossilfria bränslen enligt det EU-direktiv som förbjuder länder att göra fossilfria bränslen billigare än fossila.

Även om Sverige och regeringen Löfven i dagsläget inte kan göra någonting åt denna skrivning kan regeringen dock göra betydligt mer för att infria Socialdemokraternas eget program för de långsiktiga stödåtgärderna för förnyelsebar energi.

När Socialdemokraterna för ett år sedan presenterade sitt miljöprogram sade Löfven att han inte är emot bilen eller bilister, däremot det klimatmässiga hot som bilens bränsle utgör.

Att öka satsningarna på förnyelsebart är i längden en garant för mindre utsläpp samtidigt som svensk konkurrenskraft upprätthålls.