Inget barn med synfel ska behöva gå utan glasögon på grund av föräldrarnas ekonomi. Det anser Vänsterpartiet som nu fått med sig regeringen på ett glasögonbidrag också för äldre barn.

I vårens tilläggsbudget kommer ett bidrag till glasögon för barn mellan 8 och 19 år att finnas med. Regeringen beräknar att reformen som träder i kraft 2016 kostar 120 miljoner kronor per år.

– Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet pekar på rapporter från Majblomman och Socialstyrelsen som visar att behovet är stort, många föräldrar har svårt att bekosta glasögon, inte minst på grund av att barnen växer och ofta behöver nya.

– Det är en bra reform, säger Yeshi Wondmeneh, utredare på Kommunal, ett förbund där många medlemmar har tillfälliga jobb, deltider, låga löner och begränsade marginaler för extra utgifter.

– Dessutom påverkar tillgången på glasögon studieresultatet. Vi tycker att det är en bra jämlikhetsinsats. Vi vet ju att ojämlikheten har ökat och att vissa barn lever i fattiga familjer, säger Yeshi Wondmeneh.

Hon säger att en tidigare motion på förbundets kongress handlade om glasögon för alla, men den bifölls inte.

– Det finns ju en viss prioritering. Men barns utsatthet är viktig att motarbeta, säger hon.

Sedan tidigare utgår ett bidrag till alla barn under åtta år. För de äldre barnen har bidragen sett väldigt olika ut inom olika landsting.