Ardalan Shekarabi. Foto: Maja Suslin

Ardalan Shekarabi. Foto: Maja Suslin

– Tre ministrar i Alliansregeringen ifrågasatte vinstjakten i välfärden. De kan inte göra populistiska utspel när media skriver om vårdskandaler, och samtidigt tillåta fortsatt vinstjakt.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har just tillsatt en utredning om hur de skattepengar som ska gå till välfärdstjänster ska få användas. Direktiven till utredningen blev hårdare än de kommersiella företagen hade väntat sig. Privata aktörer ”ska kunna visa att de offentliga medlen kommer brukarna till godo. Eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått”.

Tonen i direktiven (som Vänsterpartiet har varit med och utformat) är skarpare än den civilministern brukar använda. Hans linje har varit att kommersiella företag fortfarande har en plats i skattefinansierad vård, skola och omsorg om det bara finns regler som garanterar kvaliteten. Den linjen följde han även när han frågades ut om vinster i välfärden vid ett seminarium hos LO i dag, torsdag.

– De flesta aktörer är seriösa och återinvesterar redan i dag sina överskott i verksamheten. De har ingenting att frukta.

Men sedan skärpte Ardalan Shekarabi tonen. Han var tydlig med att vinstintresset verkligen skapar missförhållanden. Sverige ”har gått väldigt långt jämfört med andra länder” i att tillåta kommersiella aktörer, avregleringen av välfärden har varit ”naiv”, och det har skapat stora brister i fråga om kvalitet och likabehandling.

Direktivens krav på att skattepengarna används till det de är avsedda för och att eventuella överskott ska återinvesteras är alltså på inget sätt extrema – de är snarare en normalisering. Denna hoppas Ardalan Shekarabi att även borgerliga partier ställer upp på när utredningen är klar 2016.

– Vi är öppna för att samarbeta brett – med politiska partier som tar ansvar. Väljarnas dom blir hård mot partier som inte gör det. Om vi fortsätter att tillåta missförhållanden har vi svikit väljarna.

Bättre reglering av hur skattepengarna används kommer dock inte att lösa alla problem. Minst lika viktigt är att kommuner och landsting förändrar sitt tänkande kring hur vård och omsorg ska styras. Ardalan Shekarabi är kritisk mot den kultur som har rått de senaste 20 åren, ofta sammanfattad som ”new public management”, med dess starka tro på marknadskrafter och kontrollmekanismer.

– Resultatet har blivit att arbetsgivarna kontrollerar vad de anställda gör minut för minut. Det är dåligt för brukarna. Det finns ingen flexibilitet kvar, inget utrymme att anpassa sig till brukarens behov.

LO har drivit på för att få bort vinstintresset från välfärden.  LO-kongressen 2012 beslutade att LO ska arbeta för en non-profit-princip, och i början av 2013 lade LO fram detaljerade lagförslag som innebär att vinstintresset inte längre är ”styråra”.

Den politik regeringen nu driver stämmer väl överens med LO:s linje, anser LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

– Nu är det viktiga att regeringens direktiv omsätts i praktisk politik. Och att politikerna lyssnar på de anställda i verksamheterna. Frågan om hur välfärden styrs får inte begravas i utredning efter utredning.