– Jag upplever att försörjningsstödet inte är det sista skyddsnätet som det är tänkt. Utan ett av de första, ibland det enda, säger socialsekreteraren Madelene Nordqvist. Foto: Anders Wiklund

– Jag upplever att försörjningsstödet inte är det sista skyddsnätet som det är tänkt. Utan ett av de första, ibland det enda, säger socialsekreteraren Madelene Nordqvist. Foto: Anders Wiklund

Socialbidrag var tänkt som ett sista skyddsnät för människor i tillfällig kris. Men till Madelene Nordqvist på socialtjänsten i Eskilstuna kommer vanliga människor som blivit av med jobbet.

– Vi såg förändringen när avgiften till a-kassan höjdes. Människor hade inte råd att försäkra sig, säger Madelene Nordqvist.

– Men det är jättevanligt att också de som får ersättning från a-kassan behöver försörjningsstöd. Till och med om de har den högsta möjliga dagpenningen. Med barn eller dyr bostad räcker inte ersättningen från a-kassan.

Den högsta dagpenningen har inte höjts sedan 2002. I takt med att arbetslöshetsförsäkringen har urholkats har arbetslöshet blivit den vanligaste orsaken till att människor behöver försörjningsstöd, visar Socialstyrelsens statistik.

En annan grupp bland dem som Madelene Nordqvist möter är de långvarigt sjuka, ofta med psykiska diagnoser, som har läkarintyg på att de inte kan arbeta, men är utförsäkrade efter maximalt antal dagar med sjukpenning. En tredje är de nyanlända – en stor grupp i Eskilstuna – som inte klarar sig på etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen.
– Jag upplever att försörjningsstödet inte är det sista skyddsnätet, som det är tänkt, säger Madelene Nordqvist. Utan ett av de första, ibland det enda.

Därmed utsätts allt fler arbetslösa, och sjuka, för en hård prövning. När Madelene Nordqvist bedömer om en arbetslös har rätt till bistånd utreder hon inte bara om han eller hon har prövat alla andra utvägar, utan också vilka inkomster de andra i hushållet har. Finns det tillgångar – en bil, en bostadsrätt – ska de säljas.
– Alla möjligheter att försörja sig själv ska vara uttömda. Arbetslösa hamnar på noll.

Madelene Nordqvist, som är socialsek­reterare, har handlagt ekonomiskt bistånd i knappt fem år. På den relativt korta tiden har hon sett hur villkoren hårdnat.
– Är du arbetslös ska du visa vilka jobb du har sökt, vad du har för plan för att bryta arbetslösheten. Gör du inte tillräckligt kan du nekas stöd.

Förr ställde Arbetsförmedlingen de här kraven för rätt till arbetslöshetsersättning, nu ställer socialtjänsten samma krav för försörjningsstöd. Det är ännu ett prov på att försörjningsstödet har blivit en ny, hård a-kassa.

Att skyddsnätet tunnats ut syns i frivilligorganisationernas ökade betydelse.
– De är jätteviktiga, säger Made­lene Nordqvist. Härbärget i Eskilstuna gör otroligt mycket. Bostadsbristen är alarmerande.

Parallellt med att försörjningsstödets roll har förändrats har socialsekreterarnas jobb utarmats, anser Madelene Nordqvist. Det finns ljuspunkter – de traineejobb Eskils­tuna kommun ordnat för dem som behövt försörjningsstöd länge är ett exempel.
– Men mest går vår tid åt till dokumentation. Vi hinner inte träffa människorna bakom pappren. Inte motivera och arbeta för långsiktiga lösningar.

– Socialsekreterarna söker andra jobb. Tre fjärdedelar av dem som arbetade med ekonomiskt bistånd när jag började har slutat. Nu tar jag själv tjänstledigt.

 

LÄS OCKSÅ

Fattigchocken: En tredjedel av de arbetslösa och sjuka är fattiga

Hemlöse Benny: Ingen väg tillbaka

Diakonen som känner alla hemlösa i staden

Politikerna: Så vill vi pressa tillbaka fattigdomen i Sverige