Hur vill ditt parti pressa tillbaka fattigdomen?

SammeliFredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna
Ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott
– Ingen ska behöva bli dömd till fattigdom för att man har oturen att bli sjuk. Vi vill att taket i sjukförsäkringen höjs, så att 80 procent av löntagarna får ut 80 procent av lönen om de blir sjuka. Om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

 
anna-klara_muntzingAnna-Klara Müntzing, Miljöpartiet
Socialpolitisk sekreterare i MP
– Vi vill på sikt införa så kallad arbetslivstrygghet, ett nytt trygghetssystem som är enkelt, inkluderande och jämlikt med samma nivåer oavsett om du är sjuk eller arbetslös. Fler ska omfattas av ersättning­arna. Golvet i dessa behöver höjas och sedan årligen indexeras. Det ska finnas ”en dörr in” för att få rätt stöd och flexibla insatser utifrån behov, utan att behöva bollas mellan myndigheter.

 

 

wiwianneWiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiet
Talesperson i socialförsäkringsfrågor
– Det måste gå att lita på att våra gemen­samma försäkringar ger verklig trygghet. Den omänskliga så kallade stupstocken i sjukförsäkringen måste bort och ersättningsnivåerna höjas. A-kassan har år efter år urholkats och måste ses över. Vi vill höja både grundbeloppet och taket i a-kassan. Fler än i dag måste kunna kvalificera sig till a-kassan och regelverket måste förbättras för deltidsarbetslösa.

 

 

emmahenrikssonEmma Henriksson, Kristdemokraterna
Ordförande i riksdagens socialutskott
– Att ha ett jobb är inte bara bästa vägen för att undvika fattigdom utan är också viktigt för att känna sig behövd. Att kunna ge stöd för att komma tillbaka till arbete när du blivit sjuk eller arbetslös är en av samhällets viktigaste uppgifter. Då skapar vi också resurser så att de som helt saknar arbetsförmåga slipper leva i fattigdom. Ska fler få jobb måste vi ha bra villkor för företagande och för att anställa.

 

 

widegrenCecilia Widegren, Moderaterna
Socialpolitisk talesperson
– Fattigdom bekämpas bäst genom att fler kommer i arbete. Alla som vill och kan arbeta ska ges den möjlig­heten, vilket ställer krav på politiken.
– Men trots människans drivkraft till självförsörjning är det inte alla som får en tillräcklig inkomst. Då måste politiken kunna erbjuda riktat försörj­ningsstöd till de mest behövande.

 

 

 

 

LÄS OCKSÅ

Fattigchocken: En tredjedel av de arbetslösa och sjuka är fattiga

Hemlöse Benny: Ingen väg tillbaka

Socialsekreteraren ska lappa ett trasigt skyddsnät

Diakonen som känner alla hemlösa i staden