Hur mår demokratin i världen? Inte så bra. En genomgång visar att de senaste femton åren har demokratin försvunnit i 25 länder. Korruption och maktmissbruk breder ut sig.

Tidskriften ”Journal of Democracy” har tagit tempen på den globala demokratin och det ser inte bra ut.

Hur man mäter demokratiutveckling är omtvistat men enligt statsvetaren Larry Diamond, Stanforduniversitet, metod så har 29 procent av världens demokratier haft olika typer av ”sammanbrott” under perioden 1974 och 2014.

Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikanska studier vid Uppsala universitet, kommenterar den vetenskapliga tidskriftens artiklar i SvD och konstaterar att trenden att demokratin är på tillbakamarsch har förstärkts de senaste årtiondena.

Sedan år 2000 har demokratin avskaffats eller kraftigt åsidosatts i 25 länder.

I Ryssland, Turkiet, Thailand, Nicaragua och Venezuela är demokratin på reträtt.

– I dag finns det sorgligt nog inte ett enda land på den afrikanska kontinenten där demokratin kan ses som stabil och tryggad, skriver han i SvD.

Erik Åsard hänvisar återigen till den amerikanska statsvetaren Larry Diamond som förklarar förfallet med en ökad korruption och maktmissbruk.

Då rättsstaten fallerat i många länder har den demokratiska makten minskat.

Enligt Larry Diamond sker detta även i många västländer. USA är ett exempel. Det politiska systemet där anses allt svagare. Kongressen antar färre viktiga lagar och det är svårare att enas om en budget.

Storbritannien är ett annat land där demokratin backar skriver juristprofessorn James Allen i Journal of Democracy. Landet har gjort flera rättighetsförklaringar för att värna enskilda individer. Enligt juristprofessorn har det dock lett till att makten skjutits över från parlamentet till jurister, skriver Erik Åsard i SvD.